Dopravně psychologické vyšetření

Absolvujte dopravně psychologické vyšetření u nás.

U nás máte možnost absolvovat dopravně psychologické vyšetření.

1. odstavec
Dopravně psychologickému je povinen se podrobovat : Držitel řidičského oprávnění C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující  7 500 kg. Držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E

2. odstavec
Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve 6 měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let, dále pak každých 5 let.

3. odstavec
Dopravně psychologické vyšetření je povinen podrobit se, řidič který žádá o vrácení řidičského oprávnění po uplynutí trestu při dosažení 12 bodů.

Jak vše probíhá?
Po telefonické domluvě na tel. číslo +420 602 788 930 je potřeba si domluvit termín. V určený den a hodinu se dostavíte do autoškoly, kde bude vše probíhat. Výhodou je pro řidiče známé prostředí a profesionální přístup. Výsledek vyšetření obdrží řidič na svou adresu domů nebo si je může osobně vyzvednout v autoškole. O aktuální ceně vyšetření a možnosti se objednat na termín vyšetření se informujte na tel. čísle +420 602 788 930