Obhajoba ŘP

Podmínky k přijetí na obhajobu řidičského průkazu.

Obhajoba ŘP
Pokud Vám byl odebrán ŘP na základě soudního rozhodnutí nebo jste dosáhli 12 trestných bodů a již Vám uplynula lhůta pro zákaz řízení motorových vozidel, máte možnost absolvovat obhajobu (navrácení) řidičského průkazu. V naší autoškole můžete obhájit řidičské průkazy všech skupin. Řidiči, kteří dosáhli 12 trestných bodů mají od 1.8.2011 povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření, toto vyšetření lze taktéž absolvovat u nás.

Podmínky k přijetí na obhajobu řidičského průkazu
Žadatel musí do autoškoly podat řádně vyplněnou žádost potvrzenou praktickým lékařem. K žádosti žadatel doloží výpis z evidenční karty řidiče, který nesmí být starší 30 dnů, popř. rozhodnutí od soudu o ukončení trestu, popř. jeho podmínečném upuštění.