Profesní průkazy

Veškeré informace ohledně profesních průkazů.

Po splnění všech podmínek jsme získali akreditaci k provádění zdokonalování odborné způsobilosti, profesionálních řidičů. Provádíme vstupní kurzy žadatelů o nový profesní průkaz na skupiny C, E, D.

Bližší informace o zahájení kurzů a cenách na tel. čísle +420 602 788 930

Vstupní školení
Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti. Provádí se v rozsahu 140 hodin a rozšířeném 280 hodin. Základního školení v rozsahu 140 hodin jsou povinni zúčastnit se noví žadatelé o průkaz profesní způsobilosti řidiče, kteří jsou držitelé řidičských oprávnění skupin C a C+E ( podmínkou je, že můžou řídit dané vozidlo až od 21 let) a D a D+E ( s podmínkou řízení daného vozidla až od 23 let). Rozšířeného školení v rozsahu 280 hodin jsou povinni zúčastnit se noví žadatelé o průkaz profesní způsobilosti řidiče, kteří jsou držiteli oprávnění skupin C a C+E ( s podmínkou řízení daných vozidel od 18 let) a D a D+E (s podmínkou řízení daných vozidel od 21 let).

Novinka od 1. 8. 2011
Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem je povinen pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení, v rozsahu 35 hodin. Ustanovení platí obdobně, pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli profesního průkazu, avšak řidičské oprávnění skupin C1, C1+E, C a E jim bylo uděleno před 10.10.2009 a jde-li o řidičské oprávnění D1, D1+E nebo D+E před 10.10.2008